ගැන එක්සත් ජනපදය

වැඩිදුර කියවන්න
 • සමාගම

  සමාගම

  නිංෙබෝ පහ මහාද්වීප වෛද්ය උපකරණයක් කම්පැනි ලිමිටඩ් ඉවත ශල්ය lavage 2004 orthopedists මහාචාර්ය වරු හා කිහිපයක් විසින් ආරම්භ කරන ලද, චීනය භූමි තුළ පද්ධති 1 නිෂ්පාදකයා වන
 • කර්මාන්ත ශාලාව

  කර්මාන්ත ශාලාව

  අප ඉවත ශල්ය lavage 2004 orthopedists මහාචාර්ය වරු හා කිහිපයක් විසින් ආරම්භ කරන ලද, චීනය භූමි තුළ පද්ධති 1 නිෂ්පාදක වේ.

පුවත් සහ සිදුවීම්

දැක්ම සියලුම
 • Arab Health 2020 in Dubai

  Arab Health 2020 in Dubai

  Arab Health 2020 in Dubai is coming closer and closer, we will attend it again like last sevaral years.  Here are the details about our exhibition Arab Health 2020 Booth No.: Z7-E34 Date: Jan. 27th – 30th, 2019 Location: Dubai World Trade Centre (Dubai Exhibition Centre), UAE You will be w...
 • Medica 2019 – Düsseldorf, Germany

  Medica 2019 – Düsseldorf, Germany

  MEDICA 2019 Booth No.: 71F30-3 Date: Nov. 18th – 21st, 2019 Location: Düsseldorf, Germany Thank you the cooperators who come to our booth for a meeting. Thank you the future cooperators who come to our booth for a talk. Thank you the ones who are interested in orthopedic products for giving...
 • සමාගම පිළිබඳ

  සමාගම පිළිබඳ

  නිංෙබෝ පහ මහාද්වීප වෛද්ය උපකරණයක් කම්පැනි ලිමිටඩ් ක්රිස්තු වර්ෂ විගණන අවසන් සහ මැයි 2019. දී නිෂ්පාදන සඳහා අපගේ පොදු යුගයේ සහතික අලුත් විගණකවරුන් අපගේ නිෂ්පාදන හා තත්ත්ව කළමනාකරණය පිළිබඳව දැඩි කතා කර ඇත.
 • ප්රදර්ශනය තොරතුරු

  ප්රදර්ශනය තොරතුරු

  නිංෙබෝ පහ මහාද්වීප වෛද්ය උපකරණයක් කම්පැනි ලිමිටඩ් 23th ~ 26 Oct.2019 තුළ ජකර්තා ජාත්යන්තර එක්ස්පෝ දී පැවැත්වීමට නියමිත රෝහල EXPO, එකතු වනු ඇත. අපගේ ස්ථාවරය අංකය සමුළු ශාලාවේ 97 වේ. අපි ප්රදර්ශනය මත යම් නව නිෂ්පාදන පෙන්නුම් කරනු ඇත. අප වෙත ඔබව සාදරයෙන් පිළිගනිමු!